Overige

Aalscholver

Bijeneter

Grauwe vliegenvanger

Halsbandparkiet

IJsvogel

Hop

Hop

Scharrelaar