Lijsterachtigen

 

Gekraagde roodstaart

Koperwiek

Kramsvogel

Merel

Roodborst

Waterspreeuw

Zanglijster

Zwarte roodstaart

Grote lijster

Nachtegaal