Klauwieren

Tapuit

Zuidelijke klapekster

Klapekster

Roodborsttapuit